vrijdag 18 april 2014

#booktour #review: Of Breakable Things ~ @AmyRolland


Title/Titel: Of Breakable Things Author/schrijver: A. Lynden Rolland
Kind of story/ soort verhaal: Standalone
Publication date/Uitgave: April 8, 2014
Publisher/Uitgever: Month9Books, LLC.
Language: English only
Lenght/aantal pagina's: 300 p.
Age category/leeftijdscategorie: Young Adult/JongvolwassenenSynopsis ~ Samenvatting

A captivating debut about the fragility of life, love, and perspective.

Alex Ash was born broken. Living with Ehlers-Danlos syndrome is like living on death row, but she is willing to fight for her frail life as long as it includes the boy next door.

Chase has always held the pieces of her together, but when he dies tragically, Alex’s unfavorable fate becomes a blessing in disguise. Faced with a choice, she finds herself in a peculiar world where rooms can absorb emotions and secrets are buried six feet under. Among limitless minds, envious spirits, and soulless banshees, Alex hardly rests in peace.

Een fascinerend debuut over breekbaarheid, liefde en perspectief.

Alex Ash is gebroken geboren. Ze heeft het syndrome van Ehlers-Danlos, het is alsof ze ieder moment dood kan gaan, maar ze zal vechten voor haar fragiele leven, zolang haar buurjongen onderdeel uit maakt van haar leven.

Chase houdt de stukken van haar leven bij elkaar, maar als hij op tragische wijze omkomt, wordt Alex's ongunstige lot een zegen. Na Alex's dood vindt ze zichzelf in een nieuwe bizarre wereld waar kamers emoties kunnen absorberen en geheimen meters diep begraven liggen. Tussen de eindeloze mogelijkheden van de geest, de jaloerse geesten en zielloze Banshees, vindt Alex bijna geen rust.

About the author ~ Over de schrijfster

A. Lynden Rolland was born and raised in Annapolis, Maryland, a picturesque town obsessed with boats and blue crabs. She has always been intrigued by the dramatic and the broken, compiling her eccentric tales of tragic characters in a weathered notebook she began to carry in grade school. She is a sports fanatic, a coffee addict, and a lover of Sauvignon Blanc, thunderstorms and autumn leaves. When she isn’t hunched behind a laptop at her local bookstore, she can be found chasing her two vivacious children. She now resides just outside Annapolis with her husband and young sons.

A. Lynden Rolland is geboren en getogen in Annapolis, Maryland, een pittoresk dorpje geobsedeerd door blauwe krab en boten. Ze is altijd al gefascineerd geweest door drama en de gebrokenen, haar ideeën, geschreven in een versleten notitieboek,  draagt ze met zich mee sinds de basisschool. Ze is een groot sportfan, koffieverslaafde en een liefhebber van Sauvignon Blanc, herfstweer en onweersbuien. Als ze niet achter haar laptop zit in de lokale boekenwinkel, kun je haar vinden met haar twee kinderen. Ze woont nu net buiten Annapolis met haar man en twee jonge zonen.


Author Links:  Website | Twitter | Facebook | Goodreads

Review ~ Recensie

Wow, this book blew me away, in it's originality. Yes I know I have said this about several books, being original. This was again something totally different, I never read a book that was set in the afterlife. And if the afterlife is this relaxed I wouldn't mind dying. 

The main character Alex and her "brothers" the Lasalles boys, are an interesting bunch. Alex is a newbury (a newbie in the afterlife). At the beginning of the story we find Alex on the crossroad of going to what I think will be heaven or staying kind of "earthbound". She choses the latter, because that is where Chase, one of the  Lasalle brothers will be. And she has chosen right. 

The bond between all brothers and between the brothers and Alex great to see. Except Chase and Jonas, Gabe and Kaleb really see Alex as their little sister. Chase and Alex have another sort of connection, they are in love, but also share their minds with each other. 

The story is never boring, being told from various perspectives, which was the only downside of this book. Sometimes is was a bit confusing who was telling the story, it could use a bit of fine-tuning there.  As I progressed, the book got better and better. What I loved most about this book were the letters from Eviar. They were beautifully written, and gave this book that little extra touch. 

Then there was "the final battle" and the promise of something more. No cliffhangers but it will leave you wondering. I am really happy that I signed up for this book tour, because is was a splendid read! 

Wow, dit boek heeft me echt weggeblazen, in zijn originaliteit. Ja ik weet dat ik dit al eerder heb gezegd over verschillende boeken, maar dit is iets totaal anders dan wat ik tot nu toe gelezen heb. Ik heb nog nooit een boek gelezen dat zich afspeelt in het hiernamaals. En als het hiernamaals zo leuk zou zijn, dan zou ik geen problemen hebben met de dood.

De hoofdpersoon Alex en haar "broers" de Lasalle jongens, zijn een interessant zooitje. Alex is een "Newbury" (net  begraven, nieuw in het hiernamaals). In het begin van het verhaal krijgt Alex de keuze, of naar wat ik denk dat de hemel is of hier op aarde te blijven. Ze kiest er voor om hier te blijven, omdat dat is waar Chase zal zijn, een van de vier Lasalle broers, waar ze al jaren verliefd op is. En ze heeft goed gekozen, want de Lasalles zijn er zeker weten. 

De band tussen de broers en tussen de broers en Alex is erg uniek en mooi om te zien. Op Chase en Jonas na, zien Gabe en Kaleb, Alex als hun kleine zusje. Chase en Alex hebben een ander soort band. Niet alleen zijn ze verliefd op elkaar, ze delen ook elkaars gedachten.

Dit verhaal is nooit saai en word verteld vanuit verschillende perspectieven. Dit is ook de enige negatieve opmerking die ik heb over dit boek. Het was soms erg verwarrend wie het verhaal vertelde, het boek kan hierin nog wel een beetje bijschaving gebruiken.  Hoe verder ik kwam in dit boek, hoe beter het werd. Wat ik het mooiste vond aan dit boek waren de brieven van Eviar. Deze waren heel mooi geschreven en dit gaf het boek net dat beetje extra. 

Dan was er de "laatste veldslag" en een belofte van meer. Geen cliffhangers, maar je blijft je wel afvragen wat er verder gebeurt. Ik ben blij dat ik mij op heb gegeven voor deze boek tour want dit was een geweldig boek.

Rating ~ Waardering

Perfect ending, great characters, interesting setting makes this a 4 star read! 
Perfect einde, geweldige personages en een interessante setting, maakt dit een 4 sterren boek.

Music

I thought this was fitting, with the whole situation where Alex is still alive and Chase is gone, and when they are finally reunited.
Ik vond dit zo goed passen bij de hele situatie, Alex die leeft en Chase die dood is en het weerzien. 

This song popped in my head just after I finsished reading.
Dit liedje kwam in mij op toen ik het boek net uit had.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...