woensdag 23 april 2014

Book blitz: Day Human Prince ~ @BKMcMichael

Title/Titel: Day Human Prince
Author/Schrijfster: B. Kristin McMichael
Serie(s): The Day Human Trilogy #1
Publisher/Uitgever: Lexia Press
Publication date/Uitgave: April 2014
Genres: Paranormal
Age category/leeftijdscategorie: Young Adult
Language/Taal: English OnlySynopsis: 

Devin Alexander grew up as the only day human in a world surrounded by night humans who drank blood, sometimes his blood. He spent his life training towards one goal: the protection of one of those blood drinkers, Arianna.

But what is he supposed to do when the blue-eyed girl of the legends doesn’t need him anymore? What does his life mean then? How is a guy supposed to move on when the girl he has pined over for a decade chooses someone else?

Before he can even start to figure out his new life without Arianna, Devin has to deal with another problem. He needs to take care of some unfinished business with a night human he has known for less than a month, but with whom he is magically bound.

Vanessa McKinny has promised that she knows a way to undo the spell she placed on Devin to save his life. Devin would do anything to break the bond to be free of her, even if it means traveling to the sidhe village, a place inhabited by a race of night humans that has not had a day human visitor in more than a hundred years.

Devin Alexander groeide op als de enige "Dagmens" in de wereld omringd door "Nachtmensen" die bloed drinken, soms drink ze Devin's. Hij heeft zijn hele leven getraind om een doel te kunnen bereiken: het beschermen van een van die bloeddrinkers, Arianna.

Maar wat moet hij doen als het meisje met de blauwe ogen uit de legenden hem niet meer nodig heeft? Wat moet hij nu met zijn leven doen? Hoe moet een jongen verder als de liefde van zijn leven voor iemand anders kiest?

Voordat hij uit kan vinden hoe hij verder moet met zijn leven zonder Arianna, zal Devin eerst een ander probleem op moeten lossen. Hij zal het probleem met het Nachtmens, die hij minder dan een maand kent op moeten lossen. Een Nachtmens waar hij een magische band mee heeft.

Vanessa McKinny heeft beloofd dat ze een manier weet om de toverspreuk te kunnen breken die ze heeft gedaan om Devin's leven the redden. Devin wil alles op het spel zetten om deze toverspreuk te breken, zelf als hij naar het elfendorp af moet reizen.  Een dorp dat in geen honderd jaar een Dagmens heeft gezien en waar een oud ras Nachtmensen woont.

Book trailer


About the author ~ Over de schrijfster

Originally from Wisconsin, B. Kristin currently resides in Ohio with her husband, two small children, and three cats. When not doing the mom thing of chasing kids, baking cookies, and playing outside, she is using her PhD in biology as a scientist. In her free time she is currently hard at work on multiple novels. Every day is a new writing adventure. She is a fan of all YA/NA fantasy and science fiction.
B. Kristin kom oorspronkelijk uit Wisconsin, maar woont nu in Ohio met haar man, twee kleine kinderen en drie katten. Waneer ze niet haar dagelijkse moederlijke taken vervult, zoals achter haar kinderen aan rennen, koekjes bakken, buiten spelen, gebruikt ze haar PhD in biologie als een wetenschapper. In haar vrije tijd werkt ze hard aan verschillende romans. Elke dag is een nieuwe schrijfervaring. Ze is fan van alles YA/NA fantasie en science fiction.


Giveaway (US Only) ~ winactie (sorry alleen voor de US)


a Rafflecopter giveaway

2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...