maandag 27 januari 2014

Series Challenge

Hi everyone!
I hope you had a great monday! I have decided that is time to join a challenge, on my blog. I am a very competitive person so challenges keep me motivated. Since I have started many many series but I haven't FINISHED, any last year, I just started the first and never got the second or third book.  Well people I am going to try and finish some of those series! I thought this challenge is a great way to get me there!

Hallo iedereen! 

Ik hoop dat jullie een goeie maandag hebben gehad! Ik heb besloten om eens mee te doen aan een uitdaging hier op mijn blog! Ik hou erg van uitdagingen want deze houden mij gemotiveerd. Vorig jaar ben ik nog al wat nieuwe series begonnen, maar heb nooit het tweede of derde boek van een serie uit gelezen. Daarom dacht ik dit jaar gaan we eens een einde breien aan al die halve series! Ik denk dat deze uitdaging mij hier zeker bij zal helpen! About the Challenge ~ Over de uitdaging

This is a challenge for YOU, so you’ll set your pace and decide what you will read but I do have a few guidelines:

* You have to FINISH the series If the series isn’t complete yet, or will not be completed before December 1st, 2014 read up to the most recent book in said series.
*Novellas count, but are optional. HAVE fun
*If you decide to break up with a series after book one, it does not count!
*You do not have to START the series in 2014, you just have to FINISH it in 2014 Series that you started prior to 2014 are fine as long as you FINISH the series in 2014.
*The series has to have at least 2 books out prior to December 1st, 2014
*Proof that you finished the book is required. It could be a full review, a mini review, or a rating with a few lines. DNF’s do not count. PERIOD.

In deze uitdaging bepaal je zelf wat je leest en bepaal je zelf het tempo. Toch zijn er een paar spelregels:

* Je moet de serie wel beëindigen, als de serie incompleet is op 1 December 2014 dan telt hij niet mee. Is het een serie die nog loopt, waarvan nog niet alle boeken zijn gepubliceerd lees dan alles tot het huidige boek.
*Novellas tellen mee maar zijn niet verplicht.
* Als je niet verder wil met de serie en je stop na boek een, dan telt hij niet mee als serie!
* Je hoeft de serie niet te beginnen in 2014, maar je moet de serie wel uitlezen in 2014! Series die je voor 2014 zijn goed, als je de serie maar beeindigt in 2014.
* De serie moet op zijn minst 2 boeken uit hebben voor 1 December 2014.
* Je moet aan kunnen tonen dat je het boek gelezen hebt, hetzij doormiddel van een volledige recensie, mini recensie of een waardering met een paar zinnen. Niet Uitgelezen telt niet mee!!!

To keep us motivated, Read Sleep Repeat's & Anya of On Starships and Dragonwing thought of a little something to keep us motivated. Om ons te motiveren hebben Read Sleep Repeat's & Anya of On Starships and Dragonwing iets verzonnen om ons extra te motiveren: 

Bronze Badge:  
If you complete 1-3 series you will earn the Bronze Badge. Those who earn this badge will be entered into a giveaway for a $5 gift-card to Amazon, Barnes & Noble, or Kobo at the end of the year.
Als je 1 tot 3 series gelezen hebt krijg je de bronze Badge! Met deze badge doe je automatisch mee met de winactie om een 5 dollar cadeaubon van Amazon, Barnes & Noble of Kobo te winnen aan het einde van het jaar.

Silver Badge:
If you complete 4-6 series you will earn the Silver Badge. Those who earn this badge will be entered into a giveaway for a book of their choice from The Book Depository, Amazon, Barnes & Noble or Kobo, valued at no more than $15 dollars.
Je krijgt de zilveren badge als je 4 ot 6 series uit gelezen hebt. Degene die deze badge behalen doen mee aan de winactie voor een boek naar keuze van Book Depository, Amazon, Barnes & Noble of Kobo, ter waarde van 15 dollar.

Gold Badge:  
If you complete 7-11 series you will earn the Gold Badge. Those who earn this badge will be entered into a giveaway for a $20 gift card to Amazon, Barnes & Noble or Kobo.
Je behaald de gouden badge als je 7 tot 11 series uit hebt gelezen. Wie deze badge behaald doet mee aan de winactie om een 20 dollar cadeaubon van Amazon, Barnes & Noble of Kobo te winnen.

Platinum Badge:  
If you complete 12 OR more series you will earn the Platinum Badge. Those who earn this badge will be entered into a giveaway for a chance to win a box (3-5) of books.
Since December is a ways away I don’t know what will be in the box yet. But there definitely will be an ARC…. or 3. HOWEVER I am not made of money so, if the Platinum winner is international they will win a $30 gift card to Amazon.
Als je 12 of meer series hebt gelezen krijg je de Platinum Badge. Degene die deze krijgen maken kans om een doos met boeken te winnen. Omdat december nog ver weg weten we nog niet wat er in de doos zal zitten, waarschijnlijk drie ARC's. Behalve als de winnaar Internationaal is, dan krijgt men een cadeaubon van 30 dollar van Amazon. 

Which series will I be reading?  ~ Welke series ga ik lezen?

* The Hunger Games
* Matched
* Vampire Academy
* Divergent
* Hush Hush
* Jenny Pox
* Blue Bloods series
* Moon series
* Jolie Wilkins series
* Beautiful Creatures
* Georgina Kincaid Series

What series do you want to finish this year? 
Welke series wil jij uitlezen dit jaar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...