maandag 30 december 2013

The End Of The Year Survey part #2 ~ Eindejaars overzicht deel #2
So here's part 2 of the End of the Year Survey!!!  Find part 1 here.
Hier deel 2 van het eindejaars overzicht!!! Vind deel 1 hier.
1. New favorite book blog you discovered in 2013? Je nieuwe favoriete boekblog dit je in 2013 hebt ontdekt?
I am new to the bookblogasphere so I discovered a lot of new blogs, my favorite is also my dream blog and one of the biggest book blogs out there: Parajunkee!  I also enjoy a lot of smaller blogs please read my Liebster nomination post for those they could all use some followers!
Ik een nieuwe boekblogger dus voor mij waren alle boekenbloggen nieuw! Maar mijn favoriete en tevens mijn droom blog is een van de grootste boekenblogs die ik gevonden heb Parajunkee  Ik hou ook van een heleboel andere blogs, de wat kleinere vind je in mijn Liebster bericht. Neem gerust een kijkje ze kunnen nog wel wat liefde gebruiken!

2. Favorite review that you wrote in 2013? Je favoriete recensie die je geschreven hebt in 2013?
I love all the reviews I have written but I love my longest the best of course this is my review for Divergent!
Ik hou van al mijn recensie maar mijn favoriete en ook de langste is mijn recensie voor Divergent!

3. Best discussion you had on your blog? De beste discussie die je op je blog gehad hebt?
I don’t have many discussion on my blog, mostly reviews and book promotion, but in May I had a little rant about Language Etiquettes and of course my weekly musical meme where I discuss music here my highlights:
Ik heb niet zo hele veel discussies op mijn blog, voornamelijk recensies en boek promotie, maar in mei had ik een discussie over taal etiquetten (nog niet in het nederlands). Daarnaast heb ik mijn wekelijkse muziek top 5 in Swinging Saturdays. Hier de highlights:

Language Etiquettes
Swinging Saturdays ~ Van Eigen Bodem
Swinging Saturdays ~ Halloween Edition

4. Most thought-provoking review or discussion you read on somebody else’s blog? Een review of discussie die je aan het denken heeft gezet op iemand anders zijn/haar blog.
Well Nitzan of Drugs Called Books has here Bookish Discussions which I enjoy very much here are two I enjoyed:
Ik moest direct denken aan Nitzan van Drugs Called Books met haar geweldige discusies over boekendingen. Hier zijn er twee die ik erg leuk vond:


5. Best event that you participated in (author signings, festivals, virtual events, memes, etc.)?
MANUSCRIPTA:
Physical event: Manuscripta! I got to chat with Mrs Tatiana de Rosnay!!!  Which was awesome, there were lots of reading too! All in all it was a really interesting day!
Ik ben dit jaar naar Manuscript geweest, daar stond onder andere Tatiana de Rosnay! Schrijfster van Haar Naam Is Sarah! Erg leuk om haar te ontmoeten. Ze gaf ook een lezing, die erg grappig was, ook veel andere schrijvers gezien. Al met al een interessante dag!

FEED MY READS AND FRIENDS:
I also participated in a virtual event on Facebook: Feed My Reads And Friends I met a lot of new friends and authors. I got to host an hour on this event which was fun. There were some interesting discussions too! I liked the fact that we got to meet authors and chat with them about books and random stuff. If you want to join the Feed My Read family follow us on Twitter! Via FeedMyReadsNL you can also find all the other accounts such as country or area specific accounts!
Ik heb ook meegedaan aan een online evenement genaamd Feed My Reads And Friends. Dit evenement vond plaats op facebook. Ik vond het ontzettend leuk om te kunnen kletsen met schrijvers en bloggers. Ik heb een boel interessante mensen ontmoet en mocht zelf ook een uur het evenement leiden. Als je het leuk vind om onderdeel uit te maken van de Feed My Reads familie kom ons dan volgen op FeedMyReadsNL kom je niet uit Nederland en wil je een ander land volgen? Er zijn ook landelijke accounts via Feed My Reads NL kun je deze ook vinden!

6. Best moment of book blogging/your book life in 2013? Beste moment van je boek blogger's/boekenleven? 
Uh, reaching 400 likes on my Facebook page, becoming Moderator at one of my favorite Good reads group Jonge Nederlandse Lezers. Also I am proud to being ask to run Feed My Reads The Netherlands! Come join us at twitter @FeedMyReadsNL. Also checkout the other accounts you can find them at my follows. Also being nominated for a Liebster award (3 times) and a Shine On award was pretty awesome. It is nice to know that your blog is appreciated by others :)
Uh ik denk 400 likes halen op Facebook! Weet je hoe cool? Ik heb gewoon 400 volgers op Facebook! Ook ben ik dit jaar "moderator" (betekend dat ik topics kan maken en de groep kan onderhouden) bij een van mijn favoriet Goodreads groepen: Jonge Nederlandse Lezers. Ook ben ik een paar keer genomineerd voor verschillende award zoals de Liebster Award en Shine On award. Ik vind het leuk dat mijn blog door andere gewaardeerd wordt!  

7. Most Popular Post This Year On Your Blog (whether it be by comments or views)? Meest populaire bericht op je blog (de meeste reacties of het meeste aantal views)
Most comments/meeste reacties: Liebster award nominations 
Most pageviews/vaakst bekeken: Before The Moon Rises 
(I still haven't got a clue why this post got the most views it's not my most impressive review or anything ~ ik snap nog steeds niet waarom deze zoveel views heeft het is niet eens mijn beste recensies of zo.)

8. Post You Wished Got A Little More Love? Een bericht waarvan je wenst dat hij meer belangstelling had gekregen? 
I would say all of my posts could use more love, but that is not fair. I would love to see more interaction and more love for my Swining Saturdays posts. I love doing my top 5’s but I would also love to hear what you think of them or what your top 5 would be.
Ik zou zeggen al mijn berichten maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik zou wel wat meer andacht/reacties zien op mijn Swinging Saturdays berichten. Ik zie graag wat jullie top 5 zou zijn!

9. Best bookish discover (book related sites, book stores, etc.)? Het boekachtige ontdekking (boeken website boeken winkels etc.)?
GOODREADS
I told you that I was a newbie so lets start with Goodreads, which I love! Goodreads is fun because you can keep track of what you are reading, you meet awesome people/bookbloggers from all over the world. And the discussion are very interesting.
 Ik zei net al eens de ik een nieuweling was, begin dit jaar vond ik dan eindelijk Goodreads! En dat ik er blij mee was, het is zo gezellig op Goodreads en ik heb al zo veel leuk mensen en andere bloggers ontmoet. Ook zijn de discussies erg leuk!

AMAZON
 I also discovered Amazon this year, and the reading apps also that every Amazon has a lot of free ebook you can get! Not that I don’t want to buy books but this was also a year I didn’t have any money to spend on fun stuff. So Amazon came in handy to satify my reading addiction.
Ik vond dit jaar ook Amazon en de lees apps van amazon en ook dat Amazon dagelijks gratis boeken kunt downloaden! Niet dat ik geen boeken wil kopen, maar dit jaar zat ik nog al krap bij kas dus was dit de ideale oplossing!

HET BOEKENFESTIJN
Another bookish discovery for me was: Het Boekenfestijn. A dutch event at which you can buy books for discount prices! They also had a large amount of English books available so happy me! You can find my haul here.
Het boekenfestijn, wat een uitvinding! Honderden boeken op een plek voor spot prijzen! Echt geniaal, ik heb een hele doos met boeken gekocht daar! Zie hier mijn stapel! 


10.  Did you complete any reading challenges or goals that you had set for yourself at the beginning of this year? Heb je ook meegedaan aan uitdagingen of had je leesdoelen gemaakt voor je zelf aan het begin van het jaar?
Yes I love participating in reading challenges, when I didn’t work full time I could read around 5 books a month. I mostly participated on the monthly challenges at my Goodreads groups. The once I loved the most were on The Paranormal Romance and Urban Fantasy Group.
Ja ik heb aan verschillende uitdagingen mee gedaan toen ik nog niet full time werkte. Toen kon ik rond de 5 a 10 boeken per maand lezen. Ik deed vaak mee aan de maandelijkse uitdagingen op The Paranormal Romance en Urban Fantasy groep op Goodreads.

1. One Book You Didn’t Get To In 2013 But Will Be Your Number 1 Priority in 2014? Een boek dat je niet hebt kunnen lezen dit jaar maar welke nummer 1 prioriteit heeft in 2014?
Insurgent and Allegiant! and also Catching Fire & Mocking Jay! I think I will have to do a dystopian month next year :) Insurgent (Opstand) en Allegiant (Veronica Roth) en natuurlijk Catching Fire (Vlammen & Spotgaai). Klinkt als een Dystopia maand! 

2. Book You Are Most Anticipating For 2014 (non-debut)? Het boek waar je het meeste naar uit kijk in 2014 (geen debuut)?
These are really difficult questions, you know? But a book that has been smashed in my face for awhile btw it is the most popular book of 2013, I think (since it has started to haunt me) I have to go with the Fault In Our Stars by John Green. As for 2014 I am looking forward to the 3 book in the Dreamers series by Allie Jean! I know she is writing it (she told me on twitter) so that will be my most anticipating read for 2014!
Dit zijn wel erg lastige vragen, weet je? Maar een boek dat mij blijft achtervolgen (wel gepubliceerd in 2013) is The Fault in our stars (Een weeffout in onze sterren) van John Green. Ik geloof dat dit het populairste boek was van 2013. Dat gezegd te hebben ik kijk erg uit naar het derde boek van de Dreamers serie van Allie Jean! Ik weet dat ze hem aan het schrijven is (vertelde ze me op twitter). 

3. 2014 Debut You Are Most Anticipating? Het debuut waar je naar uit kijkt?
So I have no clue of what we can expect in 2014, so I went on Goodreads listopia, after not being satisfied on there resumed  my search on Netgalley. Two books caught my eye: Alienated and Defy. I have come across Alienated on various blogs and really like the idea. Defy sounds a bit like Mulan, which was a movie I really loved when I was younger, who am I kidding? I still love that movie!
Uh debuut? Ik heb echt werkelijk waar geen idee wat er in 2014 op de markt komt. Dus schakelde ik over naar Listopia op Goodreads, wat mij niet echt verder geholpen heeft. Dus ging ik kijken op mijn andere favoriete site Netgalley hier vond ik de volgende twee boeken: 
Alienated en Defy. Alienated heb ik al een aantal keer voorbij zien komen op verschillende blogs, het boek heeft een interessant concept. 
Defy doet mij een beetje denken aan Mulan, een film die ik vroeger helemaal geweldig vond. Ach wie hou ik voor de gek? Die ik nog steeds geweldig vind. 

4. Series Ending You Are Most Anticipating in 2014? Einde van een serie waar je naar uit kijkt?
Well for a couple of year I have been patiently waiting on the last book in the Night world series by L.J. Smith. I am a big fan of her work, I have almost all her books (I am only missing Forbidden Game). I really hope we will get some new work of her in 2014.
Ik wacht al een paar jaar op het einde van de Night world serie van L.J. Smith. Ik ben echt groot fan van haar werk, ik heb ook bijna alle boeken (op Forbidden Game na). Hopelijk kunnen we in 2014 eindelijk genieten van dit boek.

5. One Thing You Hope To Accomplish Or Do In Your Reading/Blogging In 2014? Een ding wat je hoopt te bereiken of dat je wil doen in 2014 (lezen/bloggen)?
  1. Read more ~ Meer lezen
  2. Turn Swinging Saturdays into a meme ~ Van Swinging Saturdays een meme maken
  3. I am also thinking about participating more in meme such as Feature & Follow, Truth or Dare, Stacking The Shelves ~ Ik hoop ook meer meme's te kunnen doen zoals Feature & Follow, Truth or Dare, Stacking The Shelves
  4. Get through my review request reads and my galleys ( I will be posting this list later) ~ Eindelijk door mijn boeken voor recensie lijst heen te komen (die zal ik later online zetten).
  5. I hope to reach 200 followers on bloglovin (that would be wicked!) ~ Ik hoop de 200 volgers op Bloglovin te halen (zou dat niet geweldig zijn?).
  6. Another import thing is getting my Bachelor degree in International Business and Languages! I only have to take 1 test (Spanish) which I failed twice! So I hope, wish, beg to get it right this time! ~ Het allerbelangrijkste voor 2014 is het halen van mijn HBO diploma in International Business and Languages. Ik moet nog een vak! NOG 1 (Spaans). Ik heb deze toets al 2 keer gedaan maar het mocht geen voldoende op leveren. Hopelijk haal ik hem in januari wel. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...