woensdag 18 december 2013

Bookblitz: Pentimento ~ Cameron Jace


Title/titel: Pentimento
Author/schrijver: Cameron Jace
Publication date/uitgave: December 20th, 2013
Genres: Paranormal, Post-Apocalyptic, Dystopian, Young AdultSynopsis/samenvatting:

The day Iris Beaumont turns seventeen, she is threatened to be taken by the Beasts, the rulers of the new America. After the destruction of the world, the Beasts provide citizens with whatever they need in exchange for the one teenage girl they enslave every week.
They call them the Brides, and they never comes back. Iris isn’t the worrying type though; she’s been defying the system since she was ten and never cared for the Beast’s rules. Then she meets Colton Ray, who is not like any other boy she’s ever seen. His confidence and dominance are otherworldly she can’t rationalize the attraction she feels for him. Colton had one slight problem though. It’s rumored he is one of the Beast, and Iris could be the next on the Beast’s list.
De dag dat Iris Beaumont zeventien is geworden, dreigen de Beesten haar mee te nemen. De Beesten zijn de nieuwe heersers van nieuw America, die na de vernietiging van, de overige inwoners voorzien van alles in ruil voor 1 tienermeisje om tot slaaf te maken.
Ze noemen hun de Bruiden, maar ze komen nooit terug. Iris maakt zich nooit zo druk maar ze zet zich sinds haar tiende al af tegen de regels van de Beesten. 
Dan ontmoet ze Colton Ray, die niet is zoals als alle andere jongens.  Zijn zelfvertrouwen en dominant zijn buitenaards, ze kan haar aantrekkingskracht tot hem niet verklaren. Colton heeft een klein probleempje. Het gerucht gaat dat hij een Beest is en Iris kan de volgende zijn op zijn Beest lijst.

Buy it here:

About the author/over de schrijver

Wonderlander, Neverlander, Unicorn-chaser, enchanter, musician, survived a coma, & totally awesome. Sometimes I tell stories. Always luv the little monsters I write young adult paranormal romance, urban fantasy, and science fiction mostly.

The Grimm Diaries series is a seven book saga that deals with retellings of fairy tales from a young adult POV - it connects most of the fairy tales together and claims to be the truth about fairy tales. I live in San Fransisco and seriously think circles are way cooler than triangles.

Wonderlander, Neverlander, Eenhoorn-jager, betoveraar, muzikant, heeft een coma overleefd en is helemaal geweldig. Soms vertel ik verhalen. Ik hou van de kleine monsters die ik schrijf. Ik schrijf young adult (jongvolwassenen) paranormale romans, urban fantasie en science fiction.

De Grimm Diaries serie bestaat uit zeven boeken, die bestaat uit hervertellingen van sprookjes van een Young Adult perspectief - het verbind de sprookjes met elkaar en beweerd dat ze waar zijn. Ik woon in San Fransisco en vindt serieus dat cirkels veel cooler zijn dan driehoeken. 


Interview

1. What inspired you to write another Beauty and the Beast retelling when there are a Beauty and a Beast in your Grimm Diaries series? 
Wat heeft je geinspireerd om nog een Belle en het Beest hervertelling te schrijven, terwijl er ook een in jou Grimm Diaries staat?
Well, first of all, it’s a totally different Beauty and the Beast. It’s a dystopian story that came to me after learning what about the art of Pentimento. Ten eerste, dit is een volledig ander verhaal dan Belle en het Beest. Het is een dystopia, die naar me toe kwam na het leren van de kunst van Pentimento.

2. So what is a Pentimento? 
Wat is Pentimento?
Pentimento is a painter’s term. It’s when you discover that an older painting had been originally drawn underneath the one you see right now. It’s a very interesting concept, and it’s true. The painter decides to change his painting midways, and then paints the new one above it. It happened a lot with great artists like Picasso and others in the past, mainly because they didn’t have enough money to buy a new canvas. Interesting enough, usually the new painting peel off and thins with age, and older one surfaces back. It has a great significance in the book.
Pentimento is een schildersterm.  Het is wanneer je ontdekt dat er onder een oud schilderij een andere schets zit. Het is een interessant concept en het gebeurt vaak. De schilder besluit om midden in zijn werk het schilderij te veranderen en verft over wat zijn originele plan was. Het komt veel voor bij bekende kunstenaars zoals Piccasso en andere oude kunstenaars, meestal omdat ze niet genoeg geld hadden om een nieuw doek aan te schaffen. Het interessante is dat meestal de nieuwe verf met der tijd er af bladder en het oude weer op de voorgrond treedt. Het heeft een belangrijke betekenis in dit boek. 

3. Can you give us an example of a real Pentimento Case in life? 
Kun je ons een voorbeeld geven van een echte Pentimento?
Of course. Fragonard’s painting The Fountain of Love. Which is featured in the story. Here is a Youtube link to a video that explains the whole concept.
Natuurlijk, Fragonard's schilderij The Fountain of Love. Deze komt ook ter sprake in dit verhaal. Hier is een Youtube filmpje dat het hele concept beschrijft.4. Why dystopian? 
Waarom dystopia?
I have been pondering the idea of dystopian fairy tales for a long time. After the Grimm Diaries has been successful for connecting fairy tales with real world characters and events, I thought why not try a dystopian fairy tale. I didn’t know how to do it until Pentimento’s idea came to me.
Ik loop al jaren met het idee rond om een dystopia sprookje te schrijven. Na de Grimm Diaries waarin ik geslaagd ben sprookjes te binden aan realistische personages en gebeurtenissen, dat ik waarom geen Dystopia sprookje? Ik wist niet hoe ik het moest doen tot dat ik het Pentimento idee tegen kwam.

5. The cover for Pentimento looks sexy. What do you rate the book? 
De cover is heel erg sexy. Hoe zou jij het boek waarderen?
Fairly PG. It’s a family friendly and it’s geared toward young adults, although many non-young-adults beta read it and loved it.
Het is een familie vriendelijk boek, dat neigt richten de jongvolwassen doelgroep, maar non jongvolwassen beta lezers vonden het ook helemaal geweldig.

6. Who are the Beasts in the book, really? And why do they take the girls? Wie zijn de Beesten nu echt? En waarom nemen ze de meisjes mee?
Can’t say. Lol. You have to read it. And don’t forget to tell me what you thought of it. I am always open to suggestions and feedback.
Kan ik niet zeggen, lol. Dan zul je toch echt het boek moeten lezen. En vergeet niet om mij te vertellen wat je er van vond. Ik sta open voor suggesties en feedback.

7. Anything you want to add? Nog iets toe te voegen?
I wish everyone and awesome Christmas and a Fantabulous new year☺
Ik wens jullie allemaal een geweldige Kerst en een fantastisch nieuw jaar toe☺


Giveaway It's Internationa(a)l!

a Rafflecopter giveaway

Giveaway 2 Ebook Also Internationa(a)l!!

a Rafflecopter giveaway

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...