zondag 22 september 2013

Liebster Award

Monique from Mo Books  and by Margaret from Literary Chanteuse nominated me for the Liebster Award. I truly am honoured and I'm surprised that they thought of me! THANK YOU Monique and Margaret! ;Ik ben twee keer genomineerd voor een Liebster Award, door Monique van Mo Books en door Margaret van Literary Chanteuse. Ik ben echt vereerd dus DANK JE WEL Monique en Margaret!

What is the Liebster Award? 

The Liebster Award is a way to help blogs you like with less than 200 followers, and to give them some deserved attention so our followers can discover them as well.
De Liebster Award is een manier om blogs die jij leuk vind, maar die minder an 200 volgers hebben, wat wel verdiende aandacht te geven zodat onze volgers hun ook kunnen ontdekken!
 Rules/de regels:
Link back the blogger that tagged you; Link terug naar de blogger die je genomineerd heeft

Nominate 10 others; Nomineer tien anderen
answer the questions of the one who tagged you; beantwoord de vragen van de blogger die je getagt heeft Ask 10 questions for the bloggers you nominate; bedenk 10 vragen voor de bloggers die je nomineerd
Let your nominees know of their award; laat de bloggers die jij nomineert weten van hun award!

Monique's Questions:

1. What are you currently reading?/ Wat ben je aan het lezen?

Uh Im a currently reading 2 books/ Ik lees momenteel 2 boeken: Visited by Janine Caldwell and Moon Dwellers by David Estes!
2. What is your favorite book(s) of all time? Wat is jouw favoriete boek(en) aller tijden?

Uh that is one though question! I enjoy so many books, it would be a tie between Twilight and The Vampire Diaries. Yes I know Twilight, I just find a lot of Bella in myself, like the awkwardness towards people, tripping over my own feet. Those kind of things. The Vampire Diaries has a lot more going on, it was never what I expected, especially book 5 to 7 (The Return series) (I refuse to read the books after Midnight since they are NOT written by L.J. but by a ghostwriter!!!) was really dark and spine chilling (for me first book I read that I didn't want to read at night alone in my little cabin). Lastly, the greatest fantasy book in the world: Lord of The Rings! Don't think I have to explain that one!
Uh, dat is een lastige vraag,. Ik geniet van zo veel boeken veel boeken, maar mijn favorieten series zal een gelijkspel zijn tussen Twilight en The Vampire Diaries. Ja Twilight ik weet het, maar ik vind een hoop Bella terug in mijzelf, bijvoorbeeld de ongemakkelijke situaties met mensen in het algemeen, het vallen over je eigen voeten, dat soort dingen. The Vampire Diaries, daar gebeurt veel meer in en het is nooit wat je in gedachten had, vooral boek 5 tot 7 (The Return series) was ontzettend spannen. (Ik weiger om de boeken te lezen na Midnight aangezien deze NIET geschreven worden door L.J. maar door een Ghostwriter!)  Zo spannend dat ik niet s 'avonds alleen in mijn kleine cabin durfde te lezen. Als laatste de het beste boek ooit geschreven (en verfilmd) Lord of the Rings!!! Denk niet dat ik dit uit hoef te leggen:)

3. How did you come up with your blogs name? Hoe kwam je bij je blog naam?
I started out writing about my skating experiences, when we get natural ice and can skate on the lakes here in the Netherlands, the inhabitants of the Netherlands go a little crazy! So I wrote about the tours I skated and posted pictures. Then I started doing some writing about other stuff. I turned my blog into a book blog in May. Anyways back to my name, since I started out writing about the skating stuff, the link with Ice was easy, then there is this song called Ice Queen by Within Temptation. And Ice Queen's bookshelf was born. Two passions in one name.
Ik ben begonnen met het schrijven over de toertochten die ik geschaatst heb, omdat ik het erg leuk vond. Toen begon ik ook met het schrijven over andere dingen, later toen mijn familie zat was van mijn eindeloze geklets over boeken heb ik mijn focus verandert naar bloggen over boeken. Om mijn twee passies te combineren in een naam, was de link met ijs (Ice) natuurlijk al snel gemaakt. Toen moest ik denken aan Ice Queen van Within Temptation, en hatseflats Ice Queen's bookshelf was geboren!

4. Who are your top 3 book boyfriends? Wie zijn jou top 3 boek vriendjes?

1. Damon ~ The Vampire Diaries ~ L.J. Smith, forever my number one! Mijn nummer 1 voor altijd!
2. The Mad Hatter ~ Her Mad Hatter ~ Marie Hall
3. Alek Dostov  ~ Prelude ~ Kasonndra Leigh

5. Do you have a favourite book quote? Heb je favoriete quoten?

“Human beings as a whole cannot be good for long before the bad creeps back in and poisons us again.” - Divergent ~ Veronica Roth

“Ahh, so it is the Asian guy. Bummer. Well I’m sure you two will be very happy together, and make many zombie-ass-kicking babies.” - Cole   ~ Mortality ~ Kelli Sheridan

"Erin: When inside I'm jumping like a bunny who found a big ass carrot garden." - Prelude ~ Kasonndra Leigh

6. Do you have any of your own personal memes on you blog? Heb je persoonlijke meme's op je blog?

 
Yes, this is my own personal meme! It's called Swinging Saturdays! Every Saturday, I chose a top 5 of  a certain music genre or theme, like soundtracks, love songs, punk or indie music etc. If you would like to host it, just send me an email on icequeensbookshelf@gmail.com with the kind of music you like! Love to see what you like to listen to and what kind of top 5 you would want to share!
Ja ik heb een persoonlijke meme!  Het heet Swinging Saturdays! Iedere zaterdag, kies ik een top 5 van een bepaald  muziek genre of met een bepaald tema, bijvoorbeeld soundtracks, liefdes liedjes, punk of indie muziek etc. Als jij een keer te gast wilt zijn in Swinging Saturdays stuur me dan een email: icequeensbookshelf@gmail.com, met daarin vermeld welke muziek je van houdt, en wat voor top 5 je wil doen! 


7. If you could meet any author, past or present, who would it be? Als je een schrijver zou kunnen ontmoeten, uit het verleden of nu, wie zou het dan zijn?
Ah, that's an easy one! L.J. Smith, I have been a big fan of all her work for a while now! I only miss two of her books in my collection, and I am still patiently waiting on the grand finale of the Nightworld series!
Ah, dat is een simpele vraag! L.J. Smith, ik ben een al een tijd groot fan van al haar werk! Ik mis nog twee van haar boeken in mijn collectie en wacht nog altijd geduldig op de grand finale van de Nightworld series.

8.  Have any bookish pet peeves? Zijn er boekgerelateerde dingen waar je je groen en geel aan kan ergeren?
When authors copy and paste sentences throughout the book.. Please authors DON'T!!!!! Also when a book is full of grammar failures and the storyline is horrible as well, it makes me want to cry. (Yes even I notice grammer mistakes even though it is my second language)!
Als schrijvers zinnen kopieren en plakken door het boek heen. Vreselijk, de-ja-vu het hele boek lang! Alsjeblieft schrijvers NIET DOEN!!! Ook als het boek vol gramaticale fouten staat en de verhaallijn ook niet is om over naar huis te schrijven, dan wil ik wel huilen, het is zo jammer. (Ja en ook ik zie in de Engelstalige boeken de gramaticale fouten ook al is het mijn tweede taal!)

9. What are your favorite genres? Wat zijn je favoriete genres
Well anything paranormal, shifters, werewolves, vampires, elfs, fairies, anything with mythology is very exciting because I love mythology! I also read a lot of romance, a bit of erotica and an ocassional historical novel or dutch literature novel.
Nou, eigenlijk alles paranormal, shifters, weerwolven, vampiers, elven, elfjes, alles met mythologie verwikkeld in het verhaal, want ik ben gek op mythologie! Ik lees ook veel romans, een beetje erotiek en af en toe een historische of nederlandse literair boek.

10. If you could be a character from any book, travel to any world, who would you be? Where would you go? And (again from any book) who would you bring with you? Als je een personage uit een boek zou kunnen zijn, naar welke wereld zou je reizen en wie zou je willen zijn? En als je iemand (uit welk boek dan ook) wie zou je dan mee nemen?
I think I would go to wonderland, I don't think I want to be Alice though, I think I would prefer to be the White Queen. How would I kidnap? Well I would kidnap Damon ofcourse (if he's not going to come then I have to persuade Ash (Nightworld series)) from the Vampire Diaries world. And we would make a wonderful couple and we would live happily ever after!
Ik denk dat ik naar Wonderland zou gaan, maar niet als Alice. Ik denk dat ik liever de Witte Koningin zou willen zijn! Wie zou ik kidnappen? Damon natuurlijk!( en als hij niet van plan is mee te gaan moet ik Ash (Nightworld series) maar overtuigen) van Vampire diaries wereld! En we dan zijn we een geweldig schattig Koppel, en leven nog lang en gelukkig!

Question's from/vragen van Margaret from Literary Chanteuse

1. Do you listen to audio books? Luister je naar audio boeken?
Nope, none and I don't think that will change anytime soon. In my opinion it takes away the joy of actually reading, it seems kind of lazy!
Nope, geen, en ik denk ook niet dat hier snel verandering in zal komen. Ik ben van mening dat het, het plezier van het lezen weg neemt, en ergens vind ik het een beetje lui.

2. How many books do you read per week? Hoeveel boeken lees je per week?
At the moment maybe one if I am lucky, sometime only half a book. I have classes 4 evenings a week and am working fulltime so that leaves very little time to read. When I finish my last two courses and get my bachelor degree I will have more time to read so then I will get back to 2 or 3 books a week.
Momenteel misschien een als ik geluk heb, soms maar een halve. Ik heb momenteel bijles 4 dagen in de week, daarnaast werk ik momenteel ook fulltime dus niet zo veel tijd om te lezen. Als ik mijn laatste twee vakken afsluit en ik mijn diploma krijg ga ik weer terug naar meer boeken in de week. Dan lees ik 2 tot 3 boeken in de week!

3. What is your favourite online book club? Wat zijn je favoriete online lees clubs?
I have two to be honest both are on Goodreads click on the logo and it will take you to the book club! Ik heb twee favoriete lees clubs, beide zijn op Goodreads. Klik gewoon op het logo en je komt op de leesclub:4. Which do you prefer print or e book? Welke heeft jouw voorkeur een ebook of in print?
That is a dilemma I have been struggling with for almost a year now. Finally did decided that I wanted an ereader, I got a Kindle for my birthday! Best gift ever! But I still like physical books, because they are visible, you can touch them look at them in a pretty book case. So I find myself at a crossroad not knowing which road to take, everytime I want to purchase a book.
Dit is een dilemma waar ik al een jaar mee aan het vechten ben. Ik heb eindelijk besloten dat ik toch graag een ereader wou. En ik heb een Kindle gekregen voor me verjaardag! Beste kadoo ooit!!!  Maar ik vind echte boeken ook nog steeds super, gewoon het feit dat het fysiek is, je kunt het aanraken in een mooie kast zetten en het koesteren. Dus elke keer als ik een boek wil kopen, sta ik op een kruispunt niet wetende welke kant op te gaan.

5. Which book's cover is your favourite? Wat zijn je favoriete book covers?
The covers of both Splintered and Unhinged they are so beautiful! Check out the cover artist's website here: http://www.ladysymphonia.com/ she has some other beautiful art on there as well! Seriously if I were to publish my own book I would want here for my cover artist!  De covers van Splintered en Unhinged zijn echt zo ontzettend mooi! Neem ook eens een kijkje op de website van de cover artist: http://www.ladysymphonia.com/. Ze heeft hierop ook schitterende kunstwerken staan! Serieus als ik een boek zou publiceren zou ik haar als cover artist willen hebben!


6. What is your favourite beverage? Wat is je favoriete drankje?
Well on the weekend I like a good ole beer brands like Heineken, Hertog Jan, I also enjoy specialty beer like Palm, Moreeke and Herfstbock. Week day, I drink lots and lots of coffee, and I love Red Bull!!! In het weekend drink ik graag een lekkere gouden rakker, van Heineken of Hertog Jan. Maar ik hou ook van speciaal bieren zoals een lekker Palmke, Moreeke of een Herfstbock. Door de weeks drink ik vooral heel veel koffie, en ik ben ook een liefhebber van Red Bull.

7. Are you an InD'tale Magazine subscriber? (it's free by the way) Heb je een abonnement op InD'tale Magazine?
Never heard of it, will check it out. Nooit van gehoord zal het eens bekijken.
8. If not are you going to subscribe? Niet, ga je je nu abonneren?
Maybe, I will have to check it out first :) Moet het eerst bekijken.
9. Have you "liked" them on Facebook?
Maybe, misschien
10. If not are you going to right now?
Maybe, misschien 

So that's it for the questions! I am going to do a separate post for my nominees!
Dat was het voor de vragen! Ik ga een aparte post maken voor mijn nominaties!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...