maandag 22 juli 2013

Book Blitz: Nomad ~ Guest Post + Giveaway ~ J.L. Bryan

Hey everyone!! Today I am part of the Nomad Book Blitz, and if you might have noticed if you follow me on facebook or twitter I am really excited about this book! I love Jenny Pox, even though I read it a while back I still remember it very well! Our guest today, is ofcourse the writer of Jenny Pox... Give it up for J.L. Bryan!!!
Hallo iedereen!!! Vandaag doe ik mee aan de Nomad Boek Blitz en zoals je misschien wel gemerkt hebt, als je mij volgt via facebook or twitter, ben ik hier erg enthousiast over! Ik vond Jenny Pox helemaal geweldig, ik heb hem al een tijdje geleden gelezen maar ik herriner hem erg goed! Onze gast vandaag is natuurlijk de schrijver van Jenny Pox.. Laat je horen voor J.L. Bryan!!! 
 Published in/ uitgegeven in: 26th, July, 2013
Publisher/Uitgever: Self-Published, Eigen publicatie
Language/Taal: English only
Number of pages/Aantal bladzijde: 136


About/Over Nomad


They took everything: her family, her home, her childhood.

By the age of nineteen, Raven has spent most of her life in the sprawling slums of America, fighting as a rebel against the dictatorship. When the rebellion steals an experimental time-travel device, she travels back five decades to the year 2013. Her plan: assassinate the future dictator when he is still young and vulnerable, long before he comes to power. She must move fast to reshape history, because agents from her own time are on her trail, ready to execute her on sight.
Ze namen alles weg: Haar familie, haar huis, haar jeugd.Tegen haar negentien, brengt Raven het grootste deel van de tijd door in spartelende sloppenwijken van Amerika, een vechtende rebel tegen de zware dictatuur. Als de rebellen een experimenteel tijdreis apparaat stelen, reist ze vijf decennia terug in de tijd, naar het jaar 2013. Haar plan: het vermoorden van de toekomstige dictator als hij nog jong en kwetsbaar is, lang voordat hij aan de macht komt. Ze moet snel handelen om de geschiedenis te veranderen, want  agenten uit haar eigen tijd zijn haar al op het spoor, klaar om haar te executeren als ze haar zien.
 

Diagnose Your Dystopia! ~ Guest post by J.L. Bryan

 

Something’s not right with the world.  You know it, you can feel it, and you’re probably going to die because of it.  Congratulations, you’ve just discovered that you live in a nightmarish dystopian future!

The next question: what kind of dystopia?  If you’re going to live, you’ll need to know this stuff.  Fortunately, we’ve assembled a handy checklist to help you diagnose your dystopia.

Total Surveillance State: If they’re watching your every move, including your facial expressions and body language so they can read your thoughts, and eavesdropping on all your conversations...hey, you’re not paranoid, you just live in an Orwellian total surveillance state! Odds are, they’re trying to control all media and information, including changing past records to suit their ever-changing lies. There may be no escape, so your best bet is try and hook up with that hottie from work before the oppressors destroy your mind and soul.  Good luck!

Game Show-ocracy: If you find yourself cast into a game-show-to-the-death with a name like “The Running Man” or “The Hunger Games,” then you’ve entered a world where game shows keep the public complacent.  If you play the game right, you might just topple the evil rulers of your society, but you’ll have to break a few rules to succeed.  If you’re trapped in a game show-ocracy, my best advice is to contact Alex Trebek from Jeopardy!  That guy has all the answers.

Happy Dystopia: Hey, maybe things aren’t so bad.  Maybe in this Brave New World society, the rulers encourage sex, drugs, and other completely harmless entertainments to keep the population busy and content.  You can try to whip up a rebellion if you want, right after you take your happy pills, eat your chocolate, get a pedicure and a massage...maybe have a nap...is this really a dystopia?

The State of Weird Ideas:  Is everyone forced to wear pink bunny hats at all times?  Or perhaps the letter “Q” is forbidden by law?  Sounds like you live in a world where a completely loopy-fruits dictator has come to power!  Your best bet is to play along while it lasts, but if you really want to shake things up, try being even weirder than the law requires.

We hope that this short pamphlet has somewhat enhanced your chances of surviving through this unfortunate dystopian period, and living onto into the even more miserable dark age to come! 

In the comments below, you could tell us what kind of dystopia you would prefer, or which kind you would most want to avoid.

Gast Post door J.L. Bryan ~ Dystopia Diagnose! 


Er is iets goed mis in de wereld. Je weet het,  je voelt het en waarschijnlijk ga je er ook dood aan. Gefeliciteerd, je bent er net achter gekomen dat je in een nachtmerrieachtige dystopia toekomst woont! Volgende vraag: Wat voor dystopia? Als je wilt blijven leven, dan moet je dit weten. Gelukkig hebben wij voor jou een handige checklijst samengesteld, met deze lijst kun je vaststellen in welke dystopia wereld je leeft.

Totale Toezicht Staat: Als de overheersers alles wat je doe volgen, je gelaats- en gezichtsuitdrukkingen analyseren om zo je gedachten kunnen lezen en tevens al je gesprekken af te luisteren… hey je bent niet paranoia hoor, je leeft gewoon in een Orwellian Totale Toezicht Staat!
De kans is groot dat ze proberen alle media en informatie te controleren, inclusief het veranderen van verslagen uit het verleden, zodat het beter past in hun als maar veranderende pakket van leugens. Er is misschien wel geen uitweg, dus je beste kans is om dat lekkere ding van werk te versieren voordat de overheersers je verstand en ziel vernietigen. Veel success!

Spelshow-ocratie: Als je, je bevindt in een spel-show-tot-de-dood met de naam “Vlucht Naar De Top” of “De Hongerspelen”, dan ben je in een wereld aan beland,  waar een spelshow het publiek tevreden houdt. Als je het spel goed speelt, ontkom je misschien aan de klauwen van de kwade heersers van jou maatschappij, maar je moet wel een paar regels overtreden om dit bereiken. Als je gevangen bent in een Spelshow-ocratie, is mijn beste advies contact op te nemen met Alex Trebek van Jeopardy! Die man heeft al de antwoorden.

Blije Dystopia: Hey misschien zijn  de dingen zo slecht nog niet, in deze “Heerlijke nieuwe wereld” maatschappij, de heersers houden de populatie onder controle door sex, drugs en andere onschuldige entertainment aan te moedigen en om te bevredigen. Je kunt natuurlijk proberen een opstand te creëren, als je daar zin in hebt,  misschien NA  je  je blije pilletjes hebt genomen, chocola hebt gegeten, een massage en pedicure heb gehad en misschien zelfs een dutje heb gedaan… is dit echt een dystopia?

De Staat van Vreemde ideeën: is iedereen verplicht roze hoeden met konijntjes te dragen ten aller tijden? Of misschien is de letter “Q” verboden door de wet? Klinkt als een maatschappij waar een compleet gestoorde gek van dictator aan het hoofd is!   Je beste kans? gewoon meespelen voor zolang het duurt, maar als je echt een indruk wil maken, probeer dan om nog gekker te doen dan de wet voorschrijft.

Hopelijk hebben we met dit pamflet je kansen om te overleven in één van deze onfortuinlijke dystopia maatschappijen en het leven in nog slechtere donkere tijden vergroot!

In de reacties hier beneden, kun je ons vertellen in welke van deze werelden jij het liefst zou willen leven, of welke je uit de weg zou gaan.
 
 
 

About the Author ~ Over de schrijver


J.L. Bryan studied English literature at the University of Georgia and at Oxford, with a focus on English Renaissance and Romantic literature. He also studied screenwriting at UCLA. He lives in the metro Atlanta sprawl with his wife Christina, where he spends most of his day serving the toddler and animal community inside his house.  He is the author of the Paranormals series and the Songs of Magic series.
 
J.L. Bryan studeerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Georgia en aan Oxford, met een major in Engelse Renaissance en Romantische literatuur. Hij heeft ook een studie Scenarioschrijven gedaan aan UCLA. Hij leeft in de buurt van Atlanta, samen met zijn vrouw Christina, waar hij zich een groot deel van de dag bezig houdt met het bedienen van de kleuter en de dieren in het huis. Hij is de schrijver van de Paranormals serie en de Songs of Magic serie.
 
 
Zijn boek Jenny Pox is gratis verkrijgbaar hier /His book Jenny Pox is currently free on:
 
Read my review of Jenny Pox here/Lees mijn review van Jenny Pox hier:
 

J.L. Bryan’s links:

 

Giveaway time!! And yes it is INTERNATIONAL!!! *doing a happy dance* Ja, Nederlanders dus ook voor jullie is het mogelijk om hier aan mee te doen!!!

a Rafflecopter giveaway

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...