dinsdag 4 juni 2013

Preview: Off Series: Off Limits & Off The Record ~ Sawyer Bennett

Off series #2

Two years ago, Emily Burnham, had an epiphany about the shallowness of her life. And she made it her mission to become a different person…a better woman. Out from under the controlling thumb of her mother, Emily is tasting the real world for the first time. And she likes it.

Nixon Caldwell has served his time in the Marine Corps, surviving two brutal tours in Afghanistan. He is back home, surrounded by what he likes best…isolation. It's certainly the best way to avoid confrontation of the consuming guilt that is weighing him down.

An accident brings Emily and Nix together. Emily is ready  to give him all, but can she reach him? Can she reach the part of his soul that he has deemed to be Off Limits?

Twee jaar geleden ging bij Emily Burnham het lampje branden, dat haar leven zoals het was nog al oppervlakkig is. Ze heeft zich ten doel gesteld om te veranderen, om een betere vrouw te worden. Weg van het leven dat  volledig door haar moeder gecontroleerd wordt. Voor het eerst kan ze van het echte leven proeven, en ze geniet er met volle teugen van.

Nixon Caldwell heeft gedient bij het Marine Korps, hij overleefde twee wrede aanvallen in Afghanistan. Hij is thuis, omringt door dat gene waar hij het meeste van houdt zijn isolement. Het is voor hem de beste manier om om te kunnen gaan met zijn schuldgevoel, dat hem zwaar valt en aan hem knaagt op ieder moment van de dag.

Een ongeluk brengt Emily en Nix samen. Emily is er klaar voor om hem alles te geven, maar kan zij hem bereiken? Kan ze dat deel van zijn ziel bereiken dat hij als verboden terrein beschouwd?

Off Series #3  

Ever Montgomery suffered the ultimate betrayal by the one man who she should have been able to count on for anything. It has left her hurt, jaded and incapable of forming relationships, but it also means that she can spot a liar a mile away. These traits are earning her a reputation as a reporter with a keen nose for a good story and a complete understanding of the extreme power of the written word.

Lincoln Caldwell, is the hot goalie for the New York Rangers. At twenty-four and a rising star, he works hard and he plays even harder. He’s gorgeous and carefree—the ultimate charmer.
When Ever publishes an article about Linc containing information that she received off the record, she finds herself on the receiving end of the athelete’s fury. Rather than basking in the glory of exposing Linc as a shameless user of women, she finds herself at his mercy when he demands and receives retribution. Required by her editor to trail Linc for six weeks, Ever is forced to look at the real Linc Caldwell.
Ever Montgomery heeft het ultieme verraad te verduren gekregen, verraden door de man die er altijd voor haar zou moeten zijn en waarop ze zou moeten kunnen rekenen. Ze is gebroken, uitgebluts en niet instaat om enige relatie te kunnen onderhouden, maar ook kan ze een leugenaar van veraf kan "ruiken". Deze eigenschappen hebben haar een succesvolle carriere als journalist opgeleverd. Een goed verhaal gaat niet aan haar neus voorbij en een complete inzicht van het geschreven woord.

Lincoln Caldwel is de sexy keeper voor de New York Rangers. Vanaf zijn 24ste al een rijzende ster, hij werk hard maar speel nog feller. Hij is schitterend en zonder zorgen, de ultieme chameur.
Als Ever een artikel over Linc publiseerd, met daarin informatie die ze buiten het officiële interview heeft gekregen. En Linc reageert al zijn woede op haar af.

Maar in plaats van het genieten van overwinning, het ontmaskeren van Linc's ware aard als een schaamteloze vrouwen verslinder, vind ze zich in de macht van Linc, en zal ze het moeten ontgelden. Gedwongen doorhaar redacteur, zal ze de komende zes weken in het gezelschap van Linc doorbrengen. Ever wordt gedwongen de Echte Linc Caldwell te gaan zien.

My opinion/Mijn mening

These synopsis look promising, but at first I didn't see the connection between the characters from the first book and the second. But when I thought about it, Emily Burnham is ofcourse Ryan's sister! (See yesterdays review: Here)Then I went looking for the connection between the second and the first book. And I think Nixon and Lincoln must be brothers or at least family because they share a last name! I am curious if we will see anything of Ryan and Danny in the second book! I have this on my shelf so I will be reading it soon!
The third book will be published in June, 11th, 2013!
Deze samenvattingen zijn er veel belovend uit, maar de eerste keer toen ik ze las, zag ik niet direct het verband tussen het eerste boek. (zie de recensie Hier). Toen ik er over na ging denken had ik het op eens, Emily Burnham is natuurlijk het zusje van Ryan!
Daarna ben ik ook maar eens gaan zoeken naar een connectie tussen boek 2 en 3.Ook hier zit het in de achternaam, hoogstwaarschijnlijk zijn Nixon en Lincoln broers, of in ieder geval familie, want ze hebben dezelfde achternaam!  Het 3de deel verschijnt binnenkort op 11 Juni, 2013.
Ik ben erg benieuwd of we nog iets van Danny en Ryan terug zullen zien in het tweede boek. Ik heb hem al wel dus ga hem binnenkort lezen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...