maandag 17 juni 2013

Preview: The Ferryman and The Flame series ~ Rhiannon Paille

Today I wanted to tell you about The Ferryman and The Flame series, because tomorrow I will present you with the information about the new and third instalment of this series, as part of the Promotion Tour for the book. Since I hate it when I see a book blitz and don't know anything about the other books in the series, I felt it was necessary to not do that myself! So tomorrows post will also be linked back to this one, in case you didn't know about this series.
I am participating in this book promotion, because I have the first two books in this series on my Kindle, they are on my list to read soon. So enjoy!
Vandaag wil ik graag aandacht besteden aan The Ferryman and The Flame serie, omdat ik morgen de informative over het 3de boek in deze serie met jullie zal delen, als onderdeel vande Book Blitz voor het 3de boek. Ik vind het zelf erg vervelend om een Book Blitz voor een vervolg boek te zien en dan niet te weten welke boeken er voor af gingen in de serie. Dus leek het mij een goed idee om er van te voren wat aandacht aan te besteden. Ik zal dan ook de post van morgen koppelen aan deze zodat je kan lezen welke boeken er voor kwamen er waar ze over gaan.
Ik heb me ingeschreven voor deze Book Blitz, omdat ik deze boeken op mijn Kindle heb staan, en ik deze serie binnenkort wil gaan lezen. Dus geniet er van!

Surrender ~ The Ferryman and The Flame #1


How far would you go to save everything you ever loved?

Kaliel was warned about her love for the Ferryman. One day he will marry the land and leave Avristar forever. She doesn't listen, and because of what she is-- a Flame-- one of nine apocalyptic weapons, she sparks a war. In a desperate attempt to save her home and her love, Kaliel tries to awaken Avred, not knowing she may have to make the ultimate sacrifice.

(Source: Goodreads)

Hoe ver zou jij gaan om alles te redden waar je van houdt?

Kaliel is gewaarschuwd over haar liefde voor de Veerman. Op een dag zal hij met het land trouwen en Avristar voor altijd verlaten. Maar Kaliel luistert niet en om dat wat ze is "De Vlam" (The Flame), een  van de negen apocalyptisch wapens, steekt zij de oorlog aan. 
In een  wanhopige poging om haar huis en liefde te redden, probeert Kaliel Avred te ontwaken, niet wetende dat ze misschien wel het ultieme offer zal moeten maken.

Justice ~ The Ferryman and The Flame #2

How far would you go to destroy yourself?

Krishani always knew he would have to go to the Lands of Men, but he never thought it would be like this. Enemies everywhere, an ancestor he can't respect, elders he can't trust, a curse he can't stop and friends he can't help but hate. Desperate to end the pain, he sets out on a quest to find the other Flames and face the enemy that took everything from him.
(Source: Goodreads)

Hoe ver zou jij gaan om jezelf te vernietigen?

Krishani, heeft altijd geweten dat hij ooit naar het Land van Mensen moet gaan, maar hij had niet gedacht dat het zo zou gaan. Vijanden zijn overall, een voorouder die hij niet kan respecteren, ouderen die hij niet kan vertrouwen, een vloek die hij niet kan voorkomen en vrienden waarvan hij het niet kan helpen ze te haten. Wanhopig om van de pijn verlost te zijn, gaat hij opzoek naar de andere "Vlammen" (Flames) en zal hij zijn vijanden moeten verslaan, vijanden die hem alles hebben afgenomen dat hem lief was.

There are also two novella's available in this series, er zijn ook twee novelles verkrijgbaar in deze serie:

Lantern & Poison ~ The Ferryman and The Flame #1.5


This is SURRENDER from the villain's POV.

Hadwen is no more. The Daed have no choice but to travel to Avrigost to awaken Crestaos. They're thrown into a whirlwind quest for the Flames, not knowing how ruthless and sadistic Crestaos can be.
(Source: Goodreads)

Dit is Surrender vertelt uit het perspectief van de slechterik.

Hadwen bestaat niet meer. De Daed hebben geen keuze meer, en ze reizen naar Avrigost om Crestaos te ontwaken. Ze belanden in een  verwoestende zoektocht naar de "Vlammen", niet wetende hoe genadeloos en sadistisch Crestaos kan zijn.


Blood and Gold ~ Ferryman and The Flame #2.5


This is JUSTICE from the villain's POV.

The Daed are pawns to one of the most powerful members of the Valtanyana. Crestaos is insane, his hunger for the Flames insatiable. The closer the Daed get to achieving his goal, the more expendable they become.
(Source: Goodreads)

Dit is Justice verteld uit het perspectief van de slechterik.

De Daed  zijn de pionnen van een van de machtigste leden van Valtanyana. Crestaos is gestoord, zijn honger voor de "vlammen" onverzadigbaar. Hoe dichter de Daed bij hun doel komen, hoe meer misbaar de pionen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...