zaterdag 8 juni 2013

On Ice Queen's shelf/ op de boekenplank

This week I have gotten some great books! I actually won one for the first time ever!!! Im excited! I also gotten two great freebies that I want to tell you about! And Im expecting a read for review in my inbox aswell so four great books! Im so excited about all of them! And such pretty covers that have, don't you think? Check it out!
Ik heb deze week een aantal goeie boeken gekregen! En ik heb er zelfs een gewonnen! Voor het eerst in mijn leven dat ik wat win! Ik ben helemaal blij! Ook heb ik twee geweldige freebies binnen en verwacht ik nog een lezen voor review boek in mij inbox! Dus vier boeken! Ik kijk er echt naar uit om deze te lezen en mooie covers hebben ze, he? Hier zijn ze:

1. Fire ~ Elements Of Power #1 ~ Heather James (WON!!!)

Is control over the elements a gift, or a curse?
 
Roxy thinks that she is in control of everything: with flames flaring at her fingertips and an equally fiery attitude, what more could she need? But then she meets Brae, a prince from a rival Realm, who turns her assumptions of superiority upside down.
Jasmine has none of Roxy’s confidence or intensity. But she does have a secret - and Brae - and she’s not going to give either up willingly.(Source: Goodreads)
Is controlle hebben over de elementen een gave of een vloek?  Roxy denk dat ze de controle heeft over alles, met het vuur dat haar vingers likt en een even vurige karakter, wat zou je nog meer willen? Maar dan ontmoet ze Brae, een prins van het rivale koninkrijk, hij zet haar wereld op zijn kop. Jasmine is het niet zoveel zelfvertrouwen als Roxy, noch dezelfde intensiteit. Maar ze heeft een geheim (en Brae) en ze is niet van plan een van beide op te geven. 

2. Mortality ~ The Hitchhiker Strain #1 ~ Kellie Sheridan (Read for Review)

After surviving a deadly plague outbreak, sixteen-year-old Savannah thought she had lived through the very worst of human history. There was no way to know that the miracle vaccine would put everyone at risk for a fate worse than un-death.
Now, two very different kinds of infected walk the Earth, intent on nothing but feeding and destroying what little remains of civilization.
Starving and forced to live inside of the abandoned high school, all Savannah wants is the chance to fight back. When a strange boy arrives with a plan to set everything right, she gets her chance. Meeting Cole changes everything. Mere survival will never be enough. (Source: Goodreads)

Na het overleven van een dodelijke plaag, dacht de zestien jarige Savannah het ergste lot overleefd te hebben in de wereldgeschiedenis. Maar niemand wist dat door het wonder vaccine iedereens lot veranderde in een erger dan de (on)dood zijn.
Nu, lopen er twee verschillende soorten geïnfecteerde mensen op de aarde, met als enige doel het voeden en vernietigen van het kleine deel dat er is overgebleven van de beschaving.
Uitgehongerd en gedwongen te leven in een verlaten middelbare school, heeft Savannah maar een doel voor ogen: terugvechten. Als een aparte jongen naar haar komt met een plan om alles recht te zetten, krijgt ze haar kans. De ontmoeting met Cole verandert alles, en alleen overleven is niet meer genoeg.

3. Stitch ~ Stitch Trilogy #1 ~ Samantha Durante (Freebie)


Still struggling to find her footing after the sudden death of her parents, the last thing college freshman Alessa has the strength to deal with is the inexplicable visceral pull drawing her to a handsome ghostly presence.,br />
In between grappling with exams and sorority soirees - and disturbing recurring dreams of being captive in a futuristic prison hell - Alessa is determined to unravel the mystery of the apparition who leaves her breathless. But the terrifying secret she uncovers will find her groping desperately through her nightmares for answers.
Because what Alessa hasn't figured out yet is that she's not really a student, the object of her obsession is no ghost, and her sneaking suspicions that something sinister is lurking behind the walls of her university's idyllic campus are only just scratching the surface... (Source: Goodreads)
Na de abrupte dood van haar ouders heeft de eerstejaars studente Alessa moeite om de draad weer op te kunnen pakken. Het laatste wat ze wil is ook nog eens zich aangetrokken voelen tot een geest.

Tussen het leren voor examens en de sociëteit feestjes door (en de vreselijke nachtmerries over gevangen genomen worden in een futuristische gevangenis) is Alessa gedreven om het mysterie van de geest, die haar hart sneller doet kloppen op te lossen.
Maar de angstaanjagende geheimen die zij ontdekt, maakt haar hopeloos uitreikend naar haar nachtmerries.
Want wat Alessa nog niet weet is dat ze niet een student is, dat haar geest obsessie geen geest is, en dat haar achterdochtigheid dat er meer sinistere dingen gebeuren op de campus, nog maar het topje van de ijsberg zal zijn.

4. The Film Club ~ Suzie B 'Club' #1 ~ Daisy White (Freebie)


1958, and Susie B is the ultimate Brighton party girl. When she is talent spotted, and invited to join The Film School as a trainee actress, a life of glitz, glamour, and London castings, seems assured.
But The Film School hides a horrific secret, and Susie soon discovers, however hard she tries, she can't outrun the dark shadows of her own past, which link her inextricably to... THE FILM CLUB. Sometimes, living out your dreams can be murder... (Source: Goodreads)
1958, en Susie B is het ultieme feestbeest van Brighton. Wanneer haar talent bekend wordt, wordt ze uitgenodigd om bij Fillm Club te komen, als stagiaire actrice, een leven van Glitter en Glamour een een Londen's film carrière lijkt binnen bereik.
Maar de Film School heeft een groot geheim, en als Susie het ontdekt, komt het verleden terug om haar te achtervolgen. Haar verleden blijkt banden te hebben met de Film Club, en soms verandert het navolgen van je carrière in een moordscene.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...