dinsdag 11 juni 2013

Book Promo: Catching Liam ~ Trailer reveal


 
This novel contains sexual situations and mature language. It is intended for an audience at 18+ years of age.
Dit boek en trailer bevatten  sexuele handelingen en grof taalgebruik. Dit boek is niet bestemd voor lezers onder de 18.

Title/Titel: Catching Liam by Sophia Bleu
Publication date/ publicatie datum:  Summer/zomer 2013
Genre: New Adult Contemporary

Synopsis/Samenvatting:

Twenty-one year-old Jillian Nichols only has one rule when it comes to boys: catch and release. Boy-catching isn't just a game for Jillian and her friends, it's a lifestyle. After all, boys might be good for a dance or a drink and certainly a little under-cover action of the scandalous variety, but expect much else and you're bound for heart ache.

So when her best friends and fellow boy catchers start dropping like flies junior year, Jillian is determined to keep boys in her bedroom and out of her heart. Until she meets Liam McAvoy, the kind of guy that sticks around to make waffles and who can't—or perhaps won't—take a hint.

Study abroad student Liam doesn't want to be another notch on Jillian's bedpost. Actually he has much more interesting ideas for Jillian and her bedposts, but his student visa's set expiration date means he can't promise her forever. That doesn't mean he's going to walk away from the challenge of discovering why Jillian is hell-bent at keeping people at a distance.

Before long, neither is sure who is catching who—or if they're playing for keeps. Jillian knows one thing though: falling in love will not only break the only rule of boy-catching, it could also break her heart.
De eenentwintig jarige Jillian Nichols heeft maar een regel als het om mannen gaat: vangen en loslaten. Mannen vangen is voor Jillian en haar vrienden geen spelletje, het een ware lifestyle. Jongens zijn immers leuk om mee te dansen of om een drankje mee ter drinken, en natuurlijk voor een spannend avontuur tussen de lakens, maar als je meer van ze verwacht dan laten ze je achter met een gebroken hart.

Maar als haar beste vrienden en mede mannen vangers, in hun eerste collegejaar de handdoek in de ring gooien, is Jullian vastberaden de jongens in haar slaapkamer en uit haar hart te houden.  Totdat ze Liam  McAvoy ontmoet, het soort man die blijft om wafels te bakken bij het ontbijt en die de stille hint niet kan of  misschien niet wil snappen.  
De uitwisselingsstudent Liam wil niet alleen maar een nieuw streepje zijn op Jillian's hoofdeind van haar bed. Hij heeft toch meer interessante ideeen wat Jullian en haar bed betreft, maar zijn studenten visum verloopt bijna. Hij kan haar dus geen voor-altijd geven. Maar dat betekend niet dat hij zo maar wegloopt zonder de strijd aan te gaan. De strijd om uit te vinden waarom Jillian zo hardstallig iedereen op een afstand houdt.

Na een tijdje weten ze eigenlijk niet meer wie nou wie aan het vangen was, of dat ze toch voor een relatie gaan. Van een ding is Jillian overtuigt: als ze verliefd wordt zal het niet alleen haar eigen regels overschrijden maar het zal ook haar hart breken.


AUTHOR BIO 

Sophia Bleu is a secret identity where I can write about fantasies and falling in love and all the smexiness in between.  In real life, I'm likely catching a plane, chasing kids, or making out with the love of my life—all 6 ft 3 inches of hotness that he is.  Life is pretty good.
Sophia Bleu is een geheime identiteit, waar onder ik kan schrijven over fantasieen en verliefd worden en alle sexy dingen daar tussen in. In het echte leven, hou ik mij bezig met het halen van een vlucht, achter de kinderen aan rennen, of genieten van de liefde van mijn leven, die hele een meter negentig lekkerding, die hij is. Het leven is goed. 

Author links:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...